Spelregels Forumberichten

Gestart door Ruud, 14 maart 2002, 22:48:00

Vorige topic - Volgende topic

Ruud

Spelregels voor het Forum: lees deze eerst goed door!
Lees je de regels niet door, dan loop je de kans dat je topic gesloten wordt.
Wil je iets weten, zoek het dan eerst op oudere posts voordat je het gaat vragen!


Deze 'spelregels' zijn er voor de veiligheid van degenen die het Forum bezoeken.
Om op dit Forum de veiligheid te borgen wordt iedereen gevraagd ze ook hier toe te passen.


- Het Forum is bedoeld om ervaringen uit te wisselen en elkaar herkenning en erkenning te geven.
- Post alleen in het forum waar dat onderwerp past.
- Post niet tweemaal of meerdere malen hetzelfde bericht, dit is crossposten en gaat ten koste van het overzicht en zal ook worden verwijderd!
- Wat op een besloten Forum besproken wordt, mag niet met naam en toenaam naar buiten worden gebracht.
- Op het Forum is iedereen gelijkwaardig aan elkaar, maar niet gelijk. Er zijn verschillen in ervaringen, culturele en religieuze identiteiten, sekse, seksuele geaardheid, leeftijden en dergelijke. Dit dient gerespecteerd te worden.
- Het is niet toegestaan om onderlinge vetes op een Forum uit te vechten .
- Ook mag er niet  over andere gebruikers geschreven worden.
- Normen, waarden, oplossingen, geloofs- en levensovertuigingen worden niet opgedrongen aan anderen.
- Niet vloeken, houd het gezellig voor iedereen!
- Anti-sociaal en agressief gedrag wordt niet getolereerd.
- Onderlinge communicatie: gebruik geen veralgemeniseringen zoals ' wij (meervoudigen) zijn...' en vul geen gedachten en/of gevoelens in voor de ander.
- De Moderators kunnen worden aangesproken op de organisatie op het Forum, maar zij zijn géén hulpverleners. Zij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele individuele gevolgen voortvloeiend uit geschreven teksten op het Forum.
- Wees voorzichtig met het noemen van namen van therapeuten, hulpverlenende personen of instanties.
- Geen reclame voor je eigen site of bedrijf, deze posts zullen direct worden verwijderd.
- Geen racistische of pornografische content of andere zaken die niet met stichting L.I.S. verenigbaar zijn.
- Flamewars houd je maar over ICQ, per e-mail of op een andere manier, maar val anderen daar op E-programmeur niet mee lastig!
- Spammen is niet toegestaan.
- Het plaatsen van illegale zaken, zoals illegale software, links, cracks en serials etc. is verboden. Topics hierover zullen onmiddelijk worden verwijderd! Tevens zullen de betreffende instanties worden ingelicht c.q. wordt aangifte gedaan.

Bannen? Kan dat zomaar dan? Ja, dat kan, maar dat doen we alleen als iemand het erg bont maakt.
Er wordt over het algemeen eerst een waarschuwing gegeven, als diegene dan blijft is het over en uit.
Soms zetten we die persoon dan ff een paar dagen op slot, soms is het permanent.
Dat is ook afhankelijk van de situatie.

Je IP-adres wordt veiligheidshalve gelogd, en is alleen zichtbaar voor Administrators en Moderators.
Zij kunnen bij hardnekkig overtreden van de regels hiermee achterhalen bij welke provider diegene zat, en maatregelen treffen.

De Moderators van het Forum
Stichting Lotgenoten Incest Slachtoffers
MarLies
Ruud